Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Dalc i Ochocki - Audyt spółka z o. o.

„Dalc i Ochocki - Audyt” spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest firmą audytorska. Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych zostały zweryfikowane przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, w wyniku czego spółka została wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radą Biegłych Rewidentów pod numerem 2906. 

Trzon naszej firmy stanowią biegli rewidenci i doradcy podatkowi z długoletnim doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów rachunkowych i podatkowych. Chcąc sprostać coraz większym wymaganiom rynku i naszych klientów poświęcamy wiele czasu na ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych pracowników. 

Zajmujemy się badaniami sprawozdań finansowych na potrzeby wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach oraz świadczeniem innych usług rewizji finansowej w tym:

  • przeglądem sprawozdań finansowych,
  • badaniem planów przekształceń spółek prawa handlowego.

Doradzamy także jak zorganizować księgowość i obiegu dokumentacji w firmach. Przeprowadzamy inwentaryzacje.

Spółka posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Jesteśmy na rynku od stycznia 2004 roku.