Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Dalc i Ochocki - Doradcy spółka z o. o. spółka komandytowa

Odpowiadając na rosnące wymagania i oczekiwania klientów w zakresie outsourcingu usług prowadzenia ksiąg rachunkowych w listopadzie 2009 r. powołana została spółka Dalc i Ochocki – Doradcy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa.

Poprzez wydzielenie tej części działalności stworzyliśmy wyspecjalizowany zespół fachowców w dziedzinie rachunkowości co pozwoliło zoptymalizować organizację pracy i zoferować klientom usługę na jeszcze wyższym poziomie. Pracownikami spółki są przede wszystkim osoby z uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz osoby posiadające zawodowe doświadczenie księgowe. W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczą w cyklicznych szkoleniach.

Spółka zajmuje się szeroko pojętymi usługami księgowymi.