Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Dalc i Ochocki - Doradcy spółka z o. o. spółka doradztwa podatkowego

"Dalc i Ochocki – Doradcy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w sierpniu 2002 r. i kontynuuje działalność prowadzoną przez jej wspólników doradców podatkowych, w różnych formach prawnych, od roku 1992.

Spółka posiada status spółki doradztwa podatkowego i jest zarejestrowana w wykazie podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego prowadzonym przez Krajową Radę Doradców Podatkowych pod numerem 237.

Kadrę "Dalc i Ochocki – Doradcy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią doświadczeni doradcy podatkowi i radcowie prawni.

Oferując kompleksową obsługę podatkowo-prawną podmiotów gospodarczych, staramy się wychodzić naprzeciw szerokim potrzebom naszych klientów. Rozwiązania przygotowywane przez „Dalc i Ochocki – Doradcy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są efektem pracy zespołowej opartej o indywidualną i wnikliwą analizę badanej sprawy, aby zapewnić wysoki poziom świadczonych usług. 

Spółka ma zawarte umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.