Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Kariera

W "Dalc i Ochocki – Doradcy" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jesteśmy zainteresowani zatrudnianiem pracowników posiadających wysokie kwalifikacje merytoryczne w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kładziemy nacisk na znajomość języków obcych oraz kreatywność. Oczekujemy gotowości do pracy w zespole, lecz doceniamy również umiejętność samodzielnego organizowania sobie pracy. Staramy się zapewnić naszym pracownikom możliwość rozwoju i samorealizacji.

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszego zespołu prosimy o przesyłanie swojego życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres poczty elektronicznej:
praca@dalc.com.pl
lub listownie na adres spółki:
„Dalc i Ochocki – Doradcy”
spółka z o.o. 
ul. Barzyńskiego 4a 
60-866 Poznań  
z dopiskiem - "PRACA".

Pamiętaj, jeżeli nawet nie odpowiemy na Twój list, spotka się on z naszej strony z uważną lekturą. Jednocześnie prosimy o umieszczanie w przesłanej korespondencji następującej klauzuli: „Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie oraz liście motywacyjnym do celów związanych z rekrutacją.” 

Praktyki

Jeżeli jesteś studentem 4 lub 5 roku ekonomii lub prawa i chciałbyś zdobyć doświadczenia zawodowe w spółce doradztwa podatkowego, prześlij swój życiorys wraz z listem motywacyjnym na adres poczty elektronicznej: kadry@dalc.com.pl z dopiskiem – „PRAKTYKA”.

Prosimy o umieszczanie w przesłanej korespondencji następującej klauzuli: „Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie oraz liście motywacyjnym do celów związanych z rekrutacją.”