Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Partnerzy

Szymon Dalc

Doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych w latach 2002-2010. Pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, przewodniczącego Komisji Finansowej oraz przewodniczącego Komisji Ofert.

Aktywny uczestnik wielu innych komisji stałych Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Wykładowca współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi.

Autor licznych publikacji w Gazecie Prawnej.

Jarosław Ochocki

Doradca podatkowy i biegły rewident, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz rachunkowości.

Autor publikacji w Gazecie Prawnej.

Ewa Katarzyna Dalc

Doradca podatkowy, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Brała aktywny udział w tworzeniu aktów prawa korporacyjnego w ramach samorządu zawodowego. Była m.in. sekretarzem Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Autorka publikacji m. in. w Gazecie Prawnej oraz Doradcy Podatnika.

Elżbieta Ochocka

Doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2007-2010.

Autorka publikacji m. in. w Rzeczpospolitej, Przeglądzie Podatkowym oraz Echach Nadnoteckich.